Secretaria

L’horari d’atenció a les famílies es el següent:secretaria_

     Matíns: de dilluns a divendres de 8:45 a 13:45h.

     Vesprades: de dilluns a dijous de 16:00 a 17:45h.

divendres de 15:00 a 17:15h.

Contacte: C/Barranc del Cint, 1 · Tel 96 654 00 10 · CP: 03803

E-mail: secretaria-alcoi@lasallevp.es

 

queixes